Register Registreren

Diensten van gelieerde websites

Webinar: “Regel Zelf je Ontslag met een Vaststellingsovereenkomst!”

Zo regel je het zelf:
Je volgt live het interactieve WEBINAR (hoe werkt het?) met Harald van Wordragen over de vragen:

 • Wanneer gaat mijn WW in?
 • Is mijn vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Hoe zit het met mijn ontslagvergoeding?
 • Kortom, haal ik eruit wat erin zit?

Meer informatie


Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist

 • Is de vaststellings- overeenkomst wel of niet WW-veilig
 • Wanneer gaat de WW in
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist

Meer informatie


Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist

 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing- of onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV WERKbedrijf

Meer informatie


Beoordeling ontslagaanvrage om bedrijfseconomische redenen via UWV WERKbedrijf

Analyse ontslagaanvrage werkgever door arbeidsjurist

 • Schriftelijk rapport over de gegrondheid van de aanvrage (afspiegelingsbeginsel)
 • Model protestbrief naar werkgever
 • Telefonisch consult met arbeidsjurist

Meer informatie


Eerste verweerschrift naar UWV WERKbedrijf

Opstellen bezwaarschrift door arbeidsjurist in overleg met jou

 • Indienen bezwaarschrift bij UWV WERKbedrijf
 • Beoordeling reactie van je werkgever op dit bezwaarschrift
 • Arbeidsjurist bespreekt telefonisch de beoordeling met jou

Meer informatie


Tweede verweerschrift naar UWV WERKbedrijf

Opstellen tweede bezwaarschrift door arbeidsjurist in overleg met jou

 • Indienen verweer bij UWV WERKbedrijf

Meer informatie


Beoordelen ontbindingsverzoek via Kantonrechter

Eerste protestbrief naar werkgever, waarin je aangeeft beschikbaar te zijn voor het overeengekomen werk

 • Analyse ontbindingsverzoek werkgever door arbeidsjurist
 • Schriftelijk advies
 • Telefonisch consult met arbeidsjurist over het advies en vervolgstappen

Meer informatie


Ontbindingsprocedure via de Kantonrechter

Opstellen van een verweerschrift door arbeidsjurist in overleg met jou

 • Indienen verweerschrift bij de Kantonrechter
 • Vertegenwoordiging op de zitting door arbeidsjurist bij de Kantonrechter en mondeling verweer

Meer informatie


Beoordeling van je positie bij ontslag op staande voet

Eerste protestbrief naar werkgever, waarin je aangeeft beschikbaar te zijn voor het overeengekomen werk

 • Analyse ontslag op staande voet werkgever door arbeidsjurist
 • Schriftelijk advies
 • Telefonisch consult met arbeidsjurist over het advies en vervolgstappen

Meer informatie


Onderhandeling met je werkgever

Onderhandeling door arbeidsjurist met je werkgever over wedertewerkstelling en loondoorbetaling

 • Treffen van een minnelijke regeling over omzetten van ontslag op staande voet in een ontslag met vaststellingsovereenkomst

Meer informatie


Kort geding via de Kantonrechter

Opstellen dagvaarding door arbeidsjurist

 • Vertegenwoordiging ter zitting Kantonrechter en mondelinge behandeling
 • Bespreken vonnis met jou

Meer informatie

 

Ads by Google
x